Adresas: 
Darželio g. 7, Vilnius
Tel.: 5-267 2656

Internetinė svetainė: 
http://www.darzeliai.tk/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
rusų
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo prgramos

Vaikas vertinamas kaip individas. Atsisakoma akademinio mokymo. Ugdoma per ikimokyklinukams būdingą veiklą kampeliuose. Lopšelio ir darželio grupių vaikai ugdomi atsižvelgiant į vaiko raidą, ugdymą šeimoje, bendradarbiaujant su šeima, ieškant palankesnių sąlygų kokybiškam vaiko ugdymui grupėje.

 

„Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“ priešmokyklinukams. Jos tikslas – skatinant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi pasitikintį ir savo pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam mokymuisi mokykloje.

 

Ugdymo programa „Paslaptingi laipteliai“ vykdoma nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. Šią programą sukūrė lopšelio-darželio bendruomene. Programa remiasi vaiko raida, neatsiejama nuo gamtinės, socialinės kultūrinės aplinkos veiksnių įtakos vaiko ugdimuisi. Ugdymo procese didelis dėmesys skiriamas integruotai vaikų veiklai. Paslaptingi laipteliai, vedantys į vaidybą, sujungia vaikų kūrybiškumą, vaidybą, pažinimo medžiagą ir kt.

 

Siekiame, kad vaikai nuolat patirtų atradimų džiaugsmą. Programos turinyje numatytos ekskursijos į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą, Lietuvos nacionalinį dramos teatrą, Lietuvos rusų dramos teatrą, Vilniaus mažąjį teatrą, Elfų teatrą, Keistuolių teatrą, Raganiukės teatrą, Lėlės teatrą ir kt. Vaikai susipažindinami su teatro arhitektūra, interjeru, maloniai bendrauja su teatro darbuotojais. Kartais aktoriai su spektakliais atvažiuoja pas mus.

 

Lopšelyje-darželyje mokome lietuvių kalbos. Papildoma veikla - šokiai. Vadovė Julija -  Lietuvos sportinių šokių federacijos narė, Respublikinių konkursų ir šokių festivalių dalyvė. Ugdomi nuo 3 iki 6 m. amžiaus vaikai. Šokiai padės vaikui atrasti ir išplėtoti savo kūrybines galias per šokio judesį ir muziką, formuos taisyklingą kūno laikyseną. Yra galimybė dalyvauti koncertuose ir šventėse, tarptautiniuose projektuose.

 

Ugdomi nuo 4 m. iki 6 m. amžiaus vaikai pagal anglų kalbos mokymo programą „Get ready!“, kurios vadovė yra anglų kalbos mokytoja - Aurelija. Pastaroji programa tai Oksfordo universiteto sudaryta dviejų lygių anglų kalbos mokymo programa priešmokyklinio amžiaus vaikams. Mokymo medžiagą sudaro vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, garso kasetės, kompaktiniai diskai. Pamokėlės padės vaikams gauti pagrindines, bazines anglų kalbos žinias. ir padės pamatus tolesniam jų mokymuisi.